• Top kwaliteit & Service
  • 100% klanttevredenheid
  • Snel en betrouwbaar
  • Verzending via PostNL

PRIVACY BELEID

§ 1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uitsluitend de door u zelf verstrekte adresgegevens, deze worden vervolgens door ons alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling(en).

§ 2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sparks-online.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

§ 3 Het doel en de basis van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Het afhandelen van uw betaling en bestelling.
  • Om u te kunnen bellen als wij dit nodig achten om uw bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • U de mogelijkheid te bieden een account bij ons aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u te kunnen bezorgen

§ 4 Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

§ 5 Delen van persoonsgegevens
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te kunnen verwerken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

§ 6 Gegevens bekijken, aapassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sparks Trading en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sparks-online.eu Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken.

§ 7 Beveiliging van uw persoonsgegevens
Sparks Trading neemt de bescherming van uw gegevens serieus, daarom versturen wij uitsluitend gegevens via een beveiligde internetverbinding (HTTPS) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sparks-online.eu 

§ 8 Cookies
Sparks Trading gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om onze website verder te kunnen verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.